Πέμπτη, 19 Μαΐου 2016Μόνον ένας αναθεματισμένος ηλίθιος περιμένει από έναν  λαό, φορέα  μίας παράδοσης , να νοιώθει άνετα,  όταν η χώρα του πλημμυρίζει από ορδές ξένων, οι οποίοι –είτε ίσοι είτε ανώτεροι, είτε κατώτεροι βιολογικά- είναι τόσο  αντίθετοι στην σωματική, συναισθηματική και διανοητική σύσταση, ώστε η αρμονική συνένωσή τους είναι εμφανώς απίθανη. Μία τέτοια μετανάστευση είναι θάνατος για κάθε ανθεκτική ύπαρξη, μόλυνση και σήψη κάθε τέχνης και πολιτισμού. Το να την επιτρέπουμε ή να την ενθαρρύνουμε είναι αυτοκτονία.                                   H.P. Lovecraft, επιστολή, 27 Σεπτεμβρίου  1926