Πέμπτη, 19 Μαΐου 2016Κάθε θεωρία που βασίζεται στην εμπειρία είναι απαραιτήτως στατιστική. Σχηματίζει, δηλαδή,  έναν ιδεατό μέσον όρον, ο οποίος καταργεί  όλες τις εξαιρέσεις  και στα  δύο άκρα  της βαθμίδας  και τις αντικαθιστά με ένα αφηρημένο μέσον. […] Ενώ αντανακλά μία αδιαμφισβήτητη  όψη της  πραγματικότητος, μπορεί να διαστρεβλώσει  την πραγματική αλήθεια κατά τον πλέον παραπλανητικό τρόπο.
                 Carl Jung