Κυριακή, 1 Μαΐου 2016Η φωνή του αίματος, της ιστορίας, της πίστης, του πολιτισμού και της μνήμης κερδίζει την μάχη ενάντια στον Οικονομισμό , την  Δυτική υλιστική ιδεολογία, η οποία πρεσβεύει ότι η επιθυμία για χρήμα και αγαθά είναι αυτό που τελικώς κινητοποιεί την ανθρωπότητα.
                          Pat Buchanan