Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2016Αυτό που αποκαλούμε «Καπιταλισμός» προέκυψε μαζί με όλους τους κλάδους του από την αποξένωση της ψυχής. Η αποξένωση αυτή επέτρεψε τον απεριόριστο ανταγωνισμό. Έδωσε στη μεγαλύτερη πανουργία και στο ανώτερο ταλέντο ακόμα, μία ανεξέλεγκτη καριέρα. Έδωσε κάθε νομιμοποίηση στην απληστία. Και από την άλλη μεριά, διέλυσε τους συνεταιριστικούς δεσμούς, με τους οποίους οι άνθρωποι διατηρούνταν σε μία οικονομική σταθερότητα. Μέσω αυτού ανήλθε πρώτα στην Αγγλία, στην συνέχεια στα πιο ενεργά Προτεσταντικά έθνη και έπειτα σε διαφορετικό βαθμό στην υπόλοιπη Χριστιανοσύνη, ένα σύστημα, στο οποίο οι λίγοι κατείχαν την γή και τα μέσα παραγωγής και οι πολλοί έγιναν σταδιακά ακτήμονες.
                                                         Hillaire Belloc


Εξ αρχής ο Δυτικός Πολιτισμός υπήρξε μία πνευματική ενότητα […] Από την γενεσιουργό κραυγή στις Σταυροφορίες, ο Δυτικός Πολιτισμός είχε ένα Κράτος με επικεφαλής τον Αυτοκράτορα, είχε μία Εκκλησία και μία Θρησκεία, τον Γοτθικό Χριστιανισμό με τον αυταρχικό Πάπα, είχε μία φυλή, ένα έθνος και έναν λαό, που ένοιωθε τον εαυτό του και αναγνωριζόταν από όλες τις εξωτερικές δυνάμεις ως διακριτός και μοναδικός.
                                                      Hillaire Belloc
Το μεγαλείο του Φασισμού δεν έγκειται στο ότι είναι λογικός, αλλά στο ότι είναι ενθουσιώδης. Δεν χαιρετίζει ένα πρόγραμμα, αλλά μία εξέχουσα προσωπικότητα. Το να πεθάνεις για ένα πρόγραμμα είναι γελοίο.
                                                           Ernst Jünger