Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2016Η αληθινή εξίσωση είναι «δημοκρατία» = διακυβέρνηση από τους παγκόσμιους χρηματιστές. Το κύριο χαρακτηριστικό των σύγχρονων κυβερνήσεων είναι ότι δεν γνωρίζουμε ποιος κυβερνά, de facto ακόμα περισσότερο και από de jure. Βλέπουμε τον πολιτικό και όχι τον χρηματοδότη του. Ακόμα λιγότερο τον χρηματοδότη του χρηματοδότη, ή, το σπουδαιότερο όλων, τον τραπεζίτη πίσω από τον χρηματοδότη. Ενθρονισμένος πάνω από όλα, κατά τρόπο δίχως προηγούμενο στο παρελθόν, βρίσκεται ο κεκαλυμμένος  με πέπλο προφήτης της οικονομίας, επηρεάζοντας όλους τους ανθρώπους με ένα είδος μαγείας και δίδοντας χρησμούς σε μία γλώσσα ακατανόητη για τον κόσμο.
        J.R.R. Tolkien,  Candour Magazine, 13 Ιουλίου 1956

Δευτέρα, 4 Ιανουαρίου 2016

Σε αντίθεση με τα δημοκρατικά κράτη, τα φασιστικά δεν διστάζουν να διδάξουν ηθική.
Ο Φασισμός δεν προτείνει απλώς άλλη μια μορφή του έθνους, αλλά του ανθρώπου. Ο Φασισμός κατατάσσει κάποιες ανθρώπινες ποιότητες πάνω από άλλες [...] θάρρος, πειθαρχία, πνεύμα θυσίας, ενεργητικότητα [...] υπερηφάνεια, συνέπεια στους όρκους, γενναιοδωρία, σεβασμός πρός τον γενναίο αντίπαλο, προστασία των αδυνάτων και των αόπλων, απέχθεια για τους ψεύτες και σεβασμός πρός αυτούς που μάχονται δικαίως.
Αυτό είναι το όνειρο του Φασισμού, το οποίο ζούσε στην καρδιά λίγων. 
Maurice Bardeche

Κυριακή, 3 Ιανουαρίου 2016

Στην Γερμανία τα δεσπόζοντα χέρια της Τρίτης Τάξεως ουδέποτε κατάφεραν να διεισδύσουν στον πυρήνα που καθορίζει τον πλούτο, την δύναμη και την πληρότητα της ζωής.
Ανατρέχοντας σε παραπάνω από έναν αιώνα γερμανικής ιστορίας, μπορούμε να πούμε με μεγάλη βεβαιότητα και υπερηφάνεια, οτι δεν υπήρξαμε και πολύ καλοί αστοί.
Ernst Juenger, Der Arbeiter