Κυριακή, 1 Μαΐου 2016Για πόσο καιρό οι άνδρες θα ανέχονται αυτήν κατάσταση της σχετικής ατιμίας, γνωρίζοντας ότι οι πρόγονοί τους ήταν δυνατότεροι, περισσότερο θαρραλέοι – και γνωρίζοντας ότι αυτή η κληρονομιά δύναμης επιβιώνει μέσα τους, ότι η δική τους, όμως, δυνατότητα για ανδρική αρετή, για δόξα, για τιμή, θα χαθεί; 
               Jack Donovan