Τετάρτη, 25 Μαΐου 2016Για την Τέχνη, η Εποχή μπορεί να έχει μόνον μία αντιμετώπιση. Στην καλλίστη, οι καλλιτεχνικές εργασίες είναι δευτερεύουσες, στην χειρίστη, η Τέχνη έχει εκφυλισθεί σε τρόμο και χάος. Η μαζική κλαγγή δεν είναι μουσική, οι εικονογραφημένοι εφιάλτες δεν είναι καν σχεδιογραφία, εκτός από την τέχνη της ζωγραφικής.  Η χυδαιολογία και η ασχήμια δεν είναι λογοτεχνία, η υλιστική προπαγάνδα δεν είναι θέατρο, οι ασύνδετες λέξεις  δίχως σχήμα πάνω στο χαρτί δεν είναι λυρική ποίηση. Όποια και εάν είναι τα καλλιτεχνικά καθήκοντα, τα οποία κάθε εποχή πρέπει να εκπληρώσει, θα  υλοποιηθούν από άτομα, τα οποία δρούν αθόρυβα εντός των παλαιών Δυτικών παραδόσεων, δίχως να αποσπώνται από δημοσιογραφικές καλλιτεχνικές θεωρίες.
                 Francis Parker Yockey, Imperium