Σάββατο, 16 Οκτωβρίου 2010

 Κάθε πολιτικό κόμμα που έχει ως σκοπό του όχι απλώς την προώθηση της καριέρας των μελών του, αλλά την σωτηρία της πατρίδος του, πρέπει να παύσει να σκέπτεται με όρους αναμορφωτικούς και να εναγκαλισθεί μία επαναστατική προοπτική. Αυτό μπορεί να περιγραφεί ως κατάσταση πολέμου. Η «κλασική» μορφή αντιπολιτεύσεως είναι αυτή, όπου τα κόμματα αντιμετωπίζουν την εξουσία που επιθυμούν να κατακτήσουν ως αυτήν που διατηρούν οι αντίπαλοι και οι πολιτικοί συνάδελφοί τους. Η επαναστατική αντιπολίτευση, αντιθέτως, αντιμετωπίζει αυτούς που έχουν την εξουσία ως εχθρούς της.
Guillaume Faye, "Αρχαιοφουτουρισμός"