Κυριακή, 13 Νοεμβρίου 2016Δεν ζητάμε πολλά. Μία κατανόηση και συνείδηση της πατρίδος και της εθνικής ενότητος· της οικογενείας , αυτής της πρωταρχικής κοινωνικής μονάδος · της εξουσίας και της υπακοής στην εξουσία· των πνευματικών αξιών της ζωής και του σεβασμού που οφείλεται στον  άνθρωπο· της υποχρεώσεως για εργασία, της αρετής και της ιεράς φύσεως της θρησκείας-αυτά είναι ουσιώδη για την πνευματική και την ηθική συγκρότηση  του πολίτου του «Νέου Κράτους» (Novo Estado)
Αντιτιθέμεθα προς όλους τους  διεθνισμούς,  τον κομμουνισμό, τον σοσιαλισμό και τον ελευθεριακό συνδικαλισμό. Αντιτιθέμεθα προς ό,τι συνθλίβει, χωρίζει ή διαλύει την οικογένεια. Αντιτιθέμεθα στον ταξικό πόλεμο. Είμασθε ενάντιοι προς όσους δεν γνωρίζουν Θεό ή πατρίδα, προς την σκλαβιά των εργατών, προς την απολύτως υλιστική αντίληψη της ζωής, προς την ιδεά ότι ο ισχυρός έχει δίκαιο. Είμασθε ενάντιοι προς όλες τις αιρέσεις της εποχής μας, κυρίως επειδή δεν έχουμε  πεισθεί ακόμα ότι υπάρχει μέρος στον κόσμο, όπου η ελευθερία προς διάδοση τέτοιων αιρέσεων απετέλεσε την αιτία για κάτι καλό:  τέτοια ελευθερία στα χέρια των βαρβάρων της σύγχρονης εποχής υπηρετεί μόνον την υπονόμευση  των θεμελίων του πολιτισμού μας.
                                   Antonio de Oliveira Salazar