Κυριακή, 8 Μαΐου 2016- Στην οριζόντια και φονική για τον πολιτισμό κοινωνία, η οποία με μία έκφραση ρομπότ στο πρόσωπο απειλεί να στραγγαλίσει τον κόσμο με μία γραμμική ομοιομορφία, πρέπει να κατοχυρώσουμε, με εντονότερα χρώματα από οποτεδήποτε, τα κάθετα ουράνια τόξα των λαών με ανθρώπινα πρόσωπα, των οποίων οι γλώσσες, η ιστορία, ο πολιτισμός και η εμφάνιση αναδύονται από ζώσες ταυτότητες, οι οποίες είναι για τους λαούς και τους πολιτισμούς ό,τι είναι οι πηγές για τα βουνά και τα δάση.
- Για να αντισταθούμε στην επιθετική ιδεολογία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το δογματικό άλλοθι της ολοκληρωτικής Δυτικής κοινωνίας, είναι επείγον, να συντάξουμε μία νέα Διακήρυξη των Δικαιωμάτων των Λαών, από κοινού με όλα τα κινήματα, τα οποία μάχονται πάνω σε αυτήν την Γή για τον σεβασμό των εθνο-πολιτιστικών ταυτοτήτων. 

                                             Pierre Krebs