Κυριακή, 22 Μαΐου 2016Πρέπει επίσης να ενθυμούμασθε, όπως ευφυώς σχηματοποιήθηκε από τον Heidegger στο Είναι και Χρόνος, ότι η ουσία του ανθρώπου έγκειται στην ύπαρξή του και όχι σε έναν «άλλον κόσμο». Είναι εδώ και τώρα, όπου η μοίρα μας διαδραματίζεται μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Και το τελευταίο αυτό δευτερόλεπτο είναι τόσο σημαντικό, όσο η υπόλοιπη ζωή μας. Γι’ αυτό πρέπει να είσαι ο εαυτός σου μέχρι την τελευταία στιγμή. Είναι διά της αποφάσεως, επιθυμώντας πραγματικά το πεπρωμένο, που κάποιος κατακτά την ανυπαρξία. Και δεν υπάρχει διαφυγή από αυτήν την αναγκαία προϋπόθεση, διότι έχουμε μόνον αυτήν την ζωή, στην διάρκεια της οποίας έχουμε το καθήκον να είμασθε πλήρως ο εαυτός μας – ή να είμασθε τίποτα.
                                                 Dominique Venner