Κυριακή, 1 Μαΐου 2016Η πνευματική παρακμή της γής έχει προχωρήσει τόσο πολύ, ώστε οι άνθρωποι να κινδυνεύουν να χάσουν την πνευματική δύναμή τους, την δύναμη που καθιστά δυνατόν ακόμα και να δούν την παρακμή.
                   Martin Heidegger