Τρίτη, 19 Ιουλίου 2016

"Είμαστε λίγοι, είναι πολλοί, αλλά οι αριθμοί δεν είναι το πάν. Εμείς πιστεύουμε, έχουμε πίστη. Εκείνοι δεν πιστεύουν, θα κατέστρεφαν την πίστη. Σκέφτονται, και αυτό είναι κάτι που συμβαίνει στο μυαλό. Εμείς προσευχόμαστε, και αυτό είναι κάτι που συμβαίνει στην καρδιά. [...]
Καθώς σκοπεύω προσεύχομαι, καθώς ρίχνω μία χειροβομβίδα προσεύχομαι. [...]
Οι Κόκκινοι σκέφτονται. Η σκέψη δεν είναι τίποτα. Τελικά θα καμφθούν. Εμείς πιστεύουμε και αυτό διαρκεί για πάντα."
λόγια υπερασπιστού του Αλκάθαρ (Αλκαζάρ), από το το βιβλίο "Η Πολιορκία του Αλκαζάρ", εκδόσεις Eurobooks