Κυριακή, 3 Ιουλίου 2016Ο Καπιταλισμός επιθυμεί να κοινωνικοποιήσει την κατανάλωση, θέλει , δηλαδή,  να την καταστήσει  ισότιμη. Η τυποποίηση δεν μπορεί να σημαίνει κάτι άλλο. Προκειμένου ο καπιταλιστής να επιτύχει τα σχέδιά του, όλοι πρέπει να αγοράζουν και να κατέχουν τα ίδια αγαθά: το ίδιο αυτοκίνητο, τον ίδιο ρουχισμό, το ίδιο διαμέρισμα, τα ίδια βιβλία.  Ενώ σε παλαιότερες εποχές οι άνθρωποι αφιέρωναν  την ζωή τους στον πόλεμο ή στην θρησκεία ή στην τέχνη, σήμερα θέλουν μόνον να καταναλώνουν.
Pierre Drieu La Rochelle