Πέμπτη, 4 Αυγούστου 2016


Η Παράδοση,  όπως την αντιλαμβάνομαι , δεν είναι το παρελθόν , αλλά μάλλον αυτό , το οποίο δεν συμβαίνει και  έρχεται πάντα σε διαφορετικές μορφές . Προσδιορίζει την ουσία ενός πολιτισμού σε πολύ μεγάλο βάθος  χρόνου, η οποία αντιστέκεται στο χρόνο και επιβιώνει των διασπαστικών επιρροών  των θρησκειών ή των εισαγόμενων ιδεολογιών.  
Dominique Venner, Un Samouraï d’Occident