Κυριακή, 17 Ιουλίου 2016Ήμασταν διχασμένοι και είμασθε κατακτημένοι. Αυτός είναι ο τραγικός  επιτάφιος δύο γενεών πολέμου.  Τα λόγια αυτά από μόνα τους θα έπρεπε να κοσμούν τον τάφο της νεολαίας της Ευρώπης. Αυτή ήταν η μοίρα της γενιάς μου το 1914, και αυτή ήταν η καταστροφή της νέας γενεάς νεαρών στρατιωτών το 1939. Η νεολαία της Ευρώπης έχυσε  αίμα συγγενικό και τα παγκόσμια τσακάλια πάχυναν. Όσοι πολέμησαν βρίσκονται στην θέση του κατακτημένου, ανεξαρτήτως χώρας.  Όσοι δεν πολέμησαν, αλλά απλώς  πλούτισαν, είναι οι μόνοι νικητές.
                                                 Sir Oswald Mosley