Κυριακή, 17 Ιουλίου 2016Μεταξύ αληθινών ανδρών αυτό που μετράει είναι τα έργα, όχι τα λόγια. Και έπειτα έρχεται από μόνο του, όταν οι σχέσεις μεταξύ ανδρών και των ηγετών τους είναι τέτοιες, ώστε αντί για αντίθεση, υπάρχει αρμονία μεταξύ τους. Ο ηγέτης είναι απλώς μίας καθαρότερη έκφραση της κοινής βουλήσεως και ένα παράδειγμα ζωής και θανάτου. Και δεν χρειάζεται επιστήμη για κάτι τέτοιο. Είναι μία πρακτική ισότητα, η απλή ανδρική κοινή λογική, εγγενής σε μία γερή και ενεργητική φυλή.
Ernst Jünger, Das Wäldchen 125