Τετάρτη, 16 Απριλίου 2008


Ερευνα για το όνομα της ΠΓΔΜ
[Δημοσιεύτηκε στις 16/4/2008 - 11:01:00 πμ] [Συντάκτης:Aegean Times]

Από δημοσκόπηση της μη κυβερνητικής οργάνωσης/δεξαμενής σκέψης (think tank), «Κέντρο Έρευνας και Πολιτικής», που πραγματοποιήθηκε από τις 12 έως τις 13 Απριλίου, σε ολόκληρη την ΠΓΔΜ, σε σταθμισμένο δείγμα 1.100 ατόμων προκύπτει ότι το 60% των πολιτών της ΠΓΔΜ δεν συμφωνούν με το ενδεχόμενο αλλαγής του συνταγματικού ονόματος της χώρας προκειμένου αυτή να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ.Ποσοστό 36% αποδέχονται αλλαγή του συνταγματικού ονόματος προκειμένου η χώρα να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, ενώ 4% αναφέρει: «δεν ξέρω, δεν απαντώ».Στα συμπεράσματα της έρευνας αναφέρεται ότι, αν και το ποσοστό του 60% που δεν συμφωνεί με την αλλαγή της συνταγματικής ονομασίας προκειμένου να ενταχθεί η χώρα στο ΝΑΤΟ, θεωρείται μεγάλο, εν τούτοις είναι αρκετά μικρότερο σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό έρευνας του ίδιου Κέντρου, πριν από περίπου ένα μήνα (8 και 9 Μαρτίου), όπου αυτό ανερχόταν στο 83%, δηλαδή ήταν κατά 23% μεγαλύτερο.Αξιοσημείωτη αλλαγή παρατηρείται, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, στο ποσοστό των Αλβανών πολιτών της ΠΓΔΜ, οι οποίοι αποδέχονται συνταγματική αλλαγή του ονόματος της χώρας: στην έρευνα του Μαρτίου, το ποσοστό των Αλβανών που αποδέχονταν αλλαγή ήταν 52%, ενώ στην έρευνα του Απριλίου το ποσοστό αυτό είναι πλέον 94%.Το ποσοστό όσων αυτοπροσδιορίζονται εθνικά ως «Μακεδόνες» και απάντησαν αρνητικά στο ερώτημα, να προβεί η χώρα στην αλλαγή του ονόματος της για να εξασφαλίσει την ένταξή της στο ΝΑΤΟ, έχει μειωθεί από 95% σε 80% μεταξύ Μαρτίου και Απριλίου.Αξίζει να σημειωθεί ότι στην συγκεκριμένη έρευνα περιλήφθηκε επίσης το ερώτημα «Επιθυμείτε τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων με την Ελλάδα;». Στο ερώτημα αυτό, οι θετικές απαντήσεις ήταν 78%. Ανάμεσα στους αυτοπροσδιοριζόμενους ως «Μακεδόνες», οι θετικές απαντήσεις ήταν 49% και οι αρνητικές 23%. Το γεγονός ότι οι πολίτες της ΠΓΔΜ τάσσονται στο μεγαλύτερο ποσοστό τους εναντίον ενδεχόμενης αλλαγής της συνταγματικής ονομασίας της χώρας αλλά υποστηρίζουν τη συνέχιση της διαπραγματευτικής διαδικασίας αποτελεί -όπως σημειώνεται στην ανάλυση της έρευνας- ένα παράδοξο, δεδομένου ότι η Ελλάδα επιμένει σε διαπραγματεύσεις, οι οποίες θα οδηγήσουν σε αμοιβαία αποδεκτή αλλαγή του ονόματος της ΠΓΔΜ.Στα συμπεράσματα της ίδιας έρευνας επισημαίνεται πως «οι πολιτικοί ηγέτες της "Μακεδονίας», θα πρέπει να πουν δημόσια την αλήθεια, ότι η συνέχιση των διαπραγματεύσεων, το πιο πιθανό είναι να σημάνει αλλαγές στο όνομα της χώρας, δηλαδή να οδηγήσει σε έναν συμβιβασμό».