Κυριακή, 7 Οκτωβρίου 2007

Διευκρινήσεις
Το ιστολόγιό μας δεν δημιουργήθηκε για να καλύψει την πληθώρα ύλης που περισσεύει στα συρτάρια μας και στους σκληρούς μας δίσκους. Δημιουργήθηκε, για να συμβάλουμε στην ενημέρωση για εθνικά, κοινωνικά, οικολογικά και διεθνή ζητήματα και κατά συνέπεια για να συμμετέχουμε στην δημιουργία ανεξάρτητου πατριωτικού δικτύου ελεύθερης ενημέρωσης. Υπό αυτήν την οπτική γωνία πιστεύουμε οτι η γνώση και η πληροφορία δεν πρέπει να αποτελούν αντικείμενο μονοπωλίου και οτι η ροή των ειδήσεων που αποκρύπτονται από τα συστηματικά ΜΜΕ και η ανταλλαγή πληροφοριών είναι επιβεβλημένες. Τα πράγματα, όμως, αλλάζουν όταν οι πληροφορίες, οι ειδήσεις και τα άρθρα διαδίδονται και αναπαράγονται χωρίς ρητή αναφορά των πηγών. Προσδοκούμε στην συνέχιση της ενημέρωσης των κάθε αποχρώσεως και προελεύσεως πατριωτών και στην επέκταση αυτής, αλλά περιμένουμε και την αποφυγή κάθε κινήσεως που θα επιφέρει παρεξηγήσεις και στην τελική θα ζημιώνει τις προαναφερθείσες προσπάθειες.