Σάββατο, 6 Αυγούστου 2016

Ο Μύθος δεν είναι προϊστορία. Είναι αέναη πραγματικότητα, η οποία επαναλαμβάνεται στην Ιστορία.
Ernst Jünger