Κυριακή, 14 Αυγούστου 2016Η πραγματική πρόοδος συνίσταται από την υποταγή του ανθρώπινου στοιχείου, το οποίο διαφθείρει την ελευθερία, στο θεϊκό στοιχείο, το οποίο την εξαγνίζει.
Juan Donoso Cortes, 
επιστολή στον Montalembert, 4 Ιουνίου 1849