Πέμπτη, 4 Αυγούστου 2016Μην λυγίζεις από τις αντιξοότητες, μην παραδέχεσαι την ήττα, αυτό ξεχωρίζει τον άνδρα. 
Dominique venner “ le coeur rebelle”