Κυριακή, 5 Ιουνίου 2016Είναι αδύνατο για τον  φασισμό να αναπτυχθεί εκτός των περιόδων κρίσεως . Και αυτό, διότι  δεν υπάρχει θεμελιώδης αρχή . Επειδή δεν υπάρχει φυσική  πελατεία . Είναι μια ηρωική λύση : όπου δεν υπάρχει ευκαιρία για ηρωισμό , αποσυντίθεται.
                                                 Maurice Bardèche