Σάββατο, 4 Ιουνίου 2016Πλέον, οι σύγχρονες φιλελεύθερες δημοκρατίες όχι μόνον απεχθάνονται την ιδέα του λαού ως οργανικής και σχετικά μονιστικής έννοιας, αλλά οι πολιτικές πρακτικές που εφαρμόζουν, συμβάλλουν στην διάλυση και στην διαίρεσή του πρώτα σε φράξιες και κόμματα και έπειτα σε άτομα, τα οποία είναι κατ’ ουσίαν ξένα μεταξύ τους.
                                     Alain de Benoist