Σάββατο, 4 Ιουνίου 2016Η μοντερνικότητα και ο εξισωτισμός πάντοτε αρνούνταν να πιστέψουν ότι το τέλος μπορεί να έλθει και για αυτούς επίσης: ποτέ τους δεν έχουν αναγνωρίσει τα λάθη τους, παριστάνοντας ότι αγνοούν ότι όλοι οι πολιτισμοί υπήρξαν- και παραμένουν- θνητοί. Για πρώτη φορά υφίσταται η βεβαιότητα, ότι η παγκόσμια τάξη του πολιτισμού απειλείται με κατάρρευση, καθώς θεμελιώθηκε στην κίβδηλη και παράδοξη ιδέα του ιδεαλιστικού υλισμού.
                              G. Faye, Αρχαιοφουτουρισμός