Κυριακή, 5 Ιουνίου 2016

Δεν πιστεύω στην ελευθερία ή την δημοκρατία. Πιστεύω στην πραγματική, ιερή, εμπνευσμένη εξουσία. Στα θεϊκά δικαιώματα των φυσικών βασιλέων. Πιστεύω στο θεϊκό δικαίωμα μίας φυσικής αριστοκρατίας, στο δικαίωμα, στο ιερό καθήκον να ασκεί αδιαμφισβήτητη εξουσία.
                                                 D.H. Lawrence