Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2015

Βλέπουμε την Ιαπωνία να ξεφαντώνει στην ευμάρεια και να κυλιέται στην πνευματική κενότητα. [...] Είναι δυνατόν να αξιολογήσεις την ζωή σε έναν κόσμο, όπου το πνεύμα είναι νεκρό;
Yukio Mishima, Ο ναός του χρυσού περιπτέρου