Κυριακή, 1 Νοεμβρίου 2015Πλέον μορφώνουμε τους ανθρώπους μόνον ως το σημείο, που θα μπορούν να κερδίζουν το ψωμί τους και να νυμφεύονται.  Η μόρφωση τότε παύει συνολικά, σαν να αποκτήθηκε  ένα συνολικό πνευματικό επίπεδο. […] Τεράστιοι αριθμοί ανδρών και γυναικών ξοδεύουν έτσι ολόκληρη την ζωή τους εν πλήρη αγνοία των πλέον σημαντικών πραγμάτων.
                                                     Carl Gustav Jung