Κυριακή, 3 Ιανουαρίου 2016

Στην Γερμανία τα δεσπόζοντα χέρια της Τρίτης Τάξεως ουδέποτε κατάφεραν να διεισδύσουν στον πυρήνα που καθορίζει τον πλούτο, την δύναμη και την πληρότητα της ζωής.
Ανατρέχοντας σε παραπάνω από έναν αιώνα γερμανικής ιστορίας, μπορούμε να πούμε με μεγάλη βεβαιότητα και υπερηφάνεια, οτι δεν υπήρξαμε και πολύ καλοί αστοί.
Ernst Juenger, Der Arbeiter