Κυριακή, 1 Νοεμβρίου 2015Ειδωλολατρεία συντελείται όχι μόνο όταν δημιουργούμε ψεύτικους θεούς, αλλά και όταν δημιουργούμε ψεύτικους διαβόλους. Κάνοντας τους άνδρες να φοβούνται τον πόλεμο ή το αλκοόλ, ή τον οικονομικό έλεγχο, ενώ θα έπρεπε να φοβούνται την πνευματική διαφθορά και την δειλία.

                                                    G. K. Chesterton