Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2008

« Ευρωπαϊκός Σοσιαλισμός είναι η ανάπτυξη από μία πλήρως ενωμένη Ευρώπη όλων των πηγών της δικής μας ηπείρου, προς όφελος όλων των λαών της Ευρώπης, με κάθε ενέργεια και κίνητρο που μία Ευρωπαϊκή κυβέρνηση μπορεί να δώσει στην ιδιωτική επιχείρηση, στην εργατική ιδιοκτησία ή σε κάθε άλλη μέθοδο προόδου, την οποίαν η επιστήμη και το δυναμικό σύστημα διακυβερνήσεως βρίσκουν ως το πλέον αποτελεσματικό για τον πλουτισμό όλων των λαών και την εξύψωση του Ευρωπαϊκού πολιτισμού και ακόμα υψηλότερες μορφές ζωής. »
sir Oswald Mosley