Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2008

ALAIN DE BENOIST
περί του να είσαι παγανιστής
κεφάλαιο τρίτο: Το Ιερό
Δεν υπάρχει ανάγκη, αντιθέτως, να πιστεύει κάποιος στον Δία ή στον Βόταν - κάτι που, ωστόσο, δεν είναι περισσότερο γελοίο από το να πιστεύει στον Γιαχβέ - για να είναι παγανιστής. Ο σύγχρονος παγανισμός δεν συνίσταται στο να υψώνουμε βωμούς στον Απόλλωνα ή να αναβιώνουμε την λατρεία του Όντιν. Αντ' αυτού συνεπάγεται να κοιτάζουμε πίσω από την θρησκεία και σύμφωνα με ένα σύγχρονο πιά δρομολόγιο να αναζητούμε το "διανοητικό εργαλείο" που τον παρήγαγε , τον εσωτερικό κόσμο που αντανακλά και πώς ο κόσμος που απεικονίζει γίνεται κατανοητός. Εν ολίγοις συνίσταται στο οτι ο θεοί θεωρούνται ως "κέντρα αξιών" (H. Richard Niebuhr) κα οι πεποιθήσεις που γεννούν ως αξιακά συστήματα: οι θεοί και οι δοξασίες μπορεί να περάσουν, οι αξίες, όμως, παραμένουν.