Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2017Η μάχη είναι πάντα κάτι ιερό, μία θεία δίκη μεταξύ δύο ιδεών. Υπερασπιζόμενοι τον σκοπό μας όσο το δυνατόν πιο σθεναρά συμμορφωνόμασθε με την ανθρώπινη φύση. O υπέρτατος  σκοπός της ζωής είναι συνεπώς να μαχόμασθε. Αυτό που αποκτάς μαχόμενος είναι αυτό που μόνον πραγματικά κατέχεις. 
                                                        Ernst Jünger