Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2017Η αλυσίδα είχε σπάσει, ήμασταν ελεύθεροι. Το αίμα μας, αίφνης  σε αναβρασμό, μας οδήγησε στην μέθη και την περιπέτεια, μας πέταξε μέσα από τον χώρο και τον κίνδυνο, αλλά , επίσης, ώθησε τον καθέναν προς τον άλλον από όσους αναγνώρισαν τους εαυτούς τους ως συγγενείς μέχρι το βάθος της υπάρξεώς τους. Ήμασταν μία κοινωνία  πολεμιστών,  εμποτισμένοι με όλο το πάθος του κόσμου, σφοδροί στην επιθυμία μας, εύθυμοι στο μίσος μας,όπως και στις αγάπες μας.
 Ernst von Salomon