Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2017

Ο αντιδραστικός δεν ποθεί να γυρίσει πίσω, αλλά περισσότερο να αλλάξει κατεύθυνση. Το παρελθόν, το οποίο θαυμάζει, δεν αποτελεί τον σκοπό, αλλά είναι ένα παράδειγμα των ονείρων του. 
Nicolas Gomez Davila