Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2016Εξ αρχής ο Δυτικός Πολιτισμός υπήρξε μία πνευματική ενότητα […] Από την γενεσιουργό κραυγή στις Σταυροφορίες, ο Δυτικός Πολιτισμός είχε ένα Κράτος με επικεφαλής τον Αυτοκράτορα, είχε μία Εκκλησία και μία Θρησκεία, τον Γοτθικό Χριστιανισμό με τον αυταρχικό Πάπα, είχε μία φυλή, ένα έθνος και έναν λαό, που ένοιωθε τον εαυτό του και αναγνωριζόταν από όλες τις εξωτερικές δυνάμεις ως διακριτός και μοναδικός.
                                                      Hillaire Belloc