Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2016Αυτό που αποκαλούμε «Καπιταλισμός» προέκυψε μαζί με όλους τους κλάδους του από την αποξένωση της ψυχής. Η αποξένωση αυτή επέτρεψε τον απεριόριστο ανταγωνισμό. Έδωσε στη μεγαλύτερη πανουργία και στο ανώτερο ταλέντο ακόμα, μία ανεξέλεγκτη καριέρα. Έδωσε κάθε νομιμοποίηση στην απληστία. Και από την άλλη μεριά, διέλυσε τους συνεταιριστικούς δεσμούς, με τους οποίους οι άνθρωποι διατηρούνταν σε μία οικονομική σταθερότητα. Μέσω αυτού ανήλθε πρώτα στην Αγγλία, στην συνέχεια στα πιο ενεργά Προτεσταντικά έθνη και έπειτα σε διαφορετικό βαθμό στην υπόλοιπη Χριστιανοσύνη, ένα σύστημα, στο οποίο οι λίγοι κατείχαν την γή και τα μέσα παραγωγής και οι πολλοί έγιναν σταδιακά ακτήμονες.
                                                         Hillaire Belloc