Δευτέρα, 4 Ιανουαρίου 2016

Σε αντίθεση με τα δημοκρατικά κράτη, τα φασιστικά δεν διστάζουν να διδάξουν ηθική.
Ο Φασισμός δεν προτείνει απλώς άλλη μια μορφή του έθνους, αλλά του ανθρώπου. Ο Φασισμός κατατάσσει κάποιες ανθρώπινες ποιότητες πάνω από άλλες [...] θάρρος, πειθαρχία, πνεύμα θυσίας, ενεργητικότητα [...] υπερηφάνεια, συνέπεια στους όρκους, γενναιοδωρία, σεβασμός πρός τον γενναίο αντίπαλο, προστασία των αδυνάτων και των αόπλων, απέχθεια για τους ψεύτες και σεβασμός πρός αυτούς που μάχονται δικαίως.
Αυτό είναι το όνειρο του Φασισμού, το οποίο ζούσε στην καρδιά λίγων. 
Maurice Bardeche