Κυριακή, 6 Αυγούστου 2017Η φιλελεύθερη ανθρωπιστική ιδέα, ότι μπορείς να βασίσεις ολόκληρη την κοινωνία στην άποψη πως όλοι είμασθε ισορροπημένοι, εκλεπτυσμένοι, ότι όλοι σκεπτόμασθε κάθε απόφαση, πρίν την λάβουμε, ότι συμβαλλόμασθε με την κοινωνία, όπως είπε ο Ρουσώ, και ότι επιφορτιζόμασθε υποχρεώσεις και ευθύνες, κατά την άποψη του Blair. Υποχρέωση, ευθύνη, η ατζέντα του σεβασμού. Ακυρώνει εξ ολοκλήρου την βιολογική πραγματικότητα: ότι κάποιοι άνθρωποι είναι ιδιοφυΐες, κάποιοι άλλοι είναι εμφανώς υπάνθρωποι, κάποιοι άλλοι βρίσκονται στην μέση, και ότι στους περισσότερους δεν τους καίγεται καρφί για τίποτα.  
Jonathan Bowden