Κυριακή, 6 Αυγούστου 2017Η φυλή αποτελεί την ύλη της Ιστορίας, είναι ο θησαυρός, τον οποίον ένας πληθυσμός  τoν καθιστά Ιδέα.  Όσο πιο ισχυρά είναι τα φυλετικά ένστικτα του πληθυσμού, τόσο μεγαλύτερη είναι η υπόσχεση της νίκης. Οτιδήποτε, συνεπώς, κτυπά την δύναμη των ενστίκτων αυτών είναι  εχθρός υψίστης  σημασίας, ακόμα και για την ίδια την ύπαρξη της φυλής. Τα ένστικτα αυτά είναι η αυτοσυντήρηση, η γονιμότητα, η αύξηση της δυνάμεως. Χωρίς αυτά δεν υπάρχει καμία Ιδέα, καμία Ιστορία, υπάρχει μόνον η συγκέντρωση των ανθρωπίνων κόκκων άμμου – και έπειτα μία πυραμίδα κρανίων, την οποίαν ύψωσαν εξωτερικοί βάρβαροι.  
Francis Parker Yockey