Παρασκευή, 18 Απριλίου 2014

Ήμασταν διηρημένοι και είμασθε κατακτημένοι. Αυτός είναι ο τραγικός επιτάφιος δύο γενεών πολέμου. Μόνες τους οι λέξεις αυτές θα έπρεπε να κοσμούν το μνήμα των νέων της Ευρώπης. Αυτή ήταν η μοίρα της γενιάς μου το 1914 και η καταστροφή μίας καινούργιας γενιάς  νέων στρατιωτών το 1939. Η νεολαία της Ευρώπης έχυσε το αίμα της ίδιας  της οικογένειάς της και τα τσακάλια του κόσμου πάχυναν. Αυτοί που πολέμησαν βρίσκονται στην θέση του κατακτημένου, ανεξαρτήτως χώρας. Μόνον αυτοί που δεν πολέμησαν, αλλά απλώς  κερδοσκόπησαν, είναι νικητές.

Sir Oswald Mosley