Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2014

Οι λέξεις αντλούν την δύναμή τους από τον αρχικό λόγο.

Το ανθρώπινο όν έχει τόσα πολλά δέρματα εντός του, τα οποία καλύπτουν τα βάθη της καρδιάς. Γνωρίζουμε τόσα πολλά πράγματα, αλλά δεν γνωρίζουμε τους εαυτούς μας! Γιατί, τριάντα ή σαράντα  δέρματα ή καλύμματα, τόσο χονδρά και σκληρά όσο ενός βοδιού ή μίας αρκούδας, καλύπτουν την ψυχή; Πήγαινε στον χώρο σου και μάθε, πως θα γνωρίσεις τον εαυτό σου εκεί.
Meister Eckhart