Πέμπτη, 2 Ιανουαρίου 2014

Το ανθρώπινο όν δεν είναι ο άρχων των όντων.  Το ανθρώπινο όν είναι ο ποιμήν του όντος.


Γνωρίζω πως κάθετί ουσιώδες και μέγα ξεκινά από το γεγονός ότι το ανθρώπινο όν είχε πατρίδα και ήταν ριζωμένο στην παράδοση. 

Martin Heidegger