Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2011

Η εξέλιξη των φιλελεύθερων δημοκρατιών, οι οποίες αποτελούν εκλεγμένες πολυαρχίες, αντανακλά ξεκάθαρα τον εκφυλισμό του δημοκρατικού ιδανικού. Τα κόμματα δεν λειτουργούν δημοκρατικά ως θεσμοί. Η τυραννία του χρήματος νοθεύει τον ανταγωνισμό και γεννά την διαφθορά. Η μαζική ψηφοφορία αποτρέπει τις ατομικές ψήφους από το να αποδειχθούν αποφασιστικές. Οι εκλεγμένοι υποψήφιοι δεν ενθαρρύνονται να τηρούν τις δεσμεύσεις τους. Η πλειοψηφική ψήφος δεν λαμβάνει υπ’ όψιν της την ένταση των προτιμήσεων του λαού. Οι γνώμες δεν σχηματίζονται κατά τρόπο ανεξάρτητο: η πληροφορία και προκαταλαμβάνεται (το οποίο εμποδίζει τον ελεύθερο καθορισμό των επιλογών) και την τυποποίηση (η οποία ενισχύει την τυραννία της κοινής γνώμης). Η τάση προς την τυποποίηση των πολιτικών βάσεων και επιχειρημάτων καθιστά αυξανόμενα δύσκολη την διάκριση μεταξύ διαφορετικών επιλογών. Η πολιτική ζωή καθίσταται ούτως απολύτως αρνητική και η καθολική ψηφοφορία φθάνει να θεωρείται ως ψευδαίσθηση. Το αποτέλεσμα είναι η πολιτική απάθεια, μία αρχή που αποτελεί το αντίθετο της συμμετοχής και όθεν της δημοκρατίας.
Alain de Benoist