Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2011

Ελευθερία είναι το μέρος που μπορείς να ζήσεις καταπώς ευφραίνεται μία γενναία καρδιά΄ το μέρος που μπορείς να ζήσεις σύμφωνα με τα έθιμα και με τους νόμους των πατέρων σου΄ το μέρος όπου σε κάνει ευτυχισμένο αυτό που έκανε ευτυχισμένους τους πιο μακρινούς σου προγόνους.E. M. Art, «Κατήχησις για τον Τεύτονα Στρατιώτη και Πολεμιστή », 1813