Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2017Η αλλαγή της κοινωνίας μέσα σε μία νύκτα δεν εξαρτάται από εμάς. Από εμάς, όμως, εξαρτάται η αλλαγή της ζωής μας και η νοηματοδότησή της.                                                               Dominique Venner