Σάββατο, 25 Ιουλίου 2015Οι άνθρωποι γεννώνται  με διαφορετικές ικανότητες. Εάν είναι ελεύθεροι, δεν είναι ίσοι. Και εάν είναι ίσοι, δεν είναι ελεύθεροι.
Είναι καιρός η Δύση να μην υπερασπίζεται τόσο τα ανθρώπινα δικαιώματα, όσο τις υποχρεώσεις των ανθρώπων. 
Aleksandr Solzhenitsyn