Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2013Η απόδοση τιμών  στο σώμα ως ορατή έκφραση της συμμετοχής σε ένα ξεχωριστό γένος ή φυλή αποτελεί χαρακτηριστικό των Ινδο-ευρωπαίων […] Η ινδοευρωπαϊκή θρησκευτικότητα είναι αυτή της ψυχής , η οποία βρίσκει την  υγεία και την καλοσύνη στον κόσμο και στο σώμα.

Hans F. K. Günther