Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2012

«Το να ανήκεις στην Δεξιά σημαίνει σήμερα Κράτος, Έθνος, παράδοση, πνευματικές αξίες. Εμείς δεν προσδιοριζόμασθε ως συντηρητικοί, αλλά ως εθνικο-λαϊκοί, κοινωνικο ή εθνικοεπαναστάτες, δηλαδή εν προκειμένω είμασθε η Δεξιά των αξιών και όχι της συντηρήσεως.»
Pino Rauti, 19/11/1926 - 02/11/2012