Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2012

Είναι εσφαλμένο να λέει κάποιος ότι προσμένω την επιστροφή στο παρελθόν, όπως ο Σατωμπριάν ή, όπως, ο Μπουτεφώ την αιώνια επιστροφή: αφήνω αυτήν την φαντασιοπληξία στους συντηρητικούς στο πεδίο της πολιτικής και στους αστρολόγους στο κοσμικό πεδίο. Όχι: ευελπιστώ σε περιπέτειες ίδιας  βαθμίδος και ακόμα πιο υψιτενείς, και όχι μόνον στο ανθρώπινο πεδίο.
Ernst Jünger